Fiscale procedures

Onze insteek is uw optimaal fiscaal resultaat. Teneinde zoveel mogelijk discussies achteraf met de belastingdienst  te voorkomen kan vooroverleg wenselijk zijn. Partijen kunnen dan nader tot elkaar komen. Is dit niet mogelijk dan is bezwaar / beroep de vervolgstap die wij nemen.

Bij een bezwaarprocedure nemen we stellingen in die ook van belang kunnen zijn bij een eventuele beroepsprocedure voor de Rechtbank en (later) het Gerechtshof. Veelal kan in de bezwaarprocedure alsnog overeenstemming worden bereikt met de Belastingdienst. Liggen de standpunten echter te ver uiteen dan is een gang naar de belastingrechter (in eerste instantie de Rechtbank) de enige optie . Dit begeleiden wij eveneens.