Bedrijfsopvolging

In Nederland worden jaarlijks gemiddeld 20.000 bedrijven overgedragen. Door de vergrijzing zal dit alleen maar toenemen. Indien de verkoop van een bedrijf tijdig en adequaat wordt voorbereid, kan een forse belastingheffing worden vermeden. Tijdig wil hier zeggen: drie tot zes jaar van tevoren, dus op tijd plannen!

Ook bij de aankoop van een bedrijf zijn diverse fiscale en juridische aspecten van belang. Ook dit traject begeleiden wij, eventueel met inschakeling van andere specialisten zoals advocaten.